Tervetuloa tutustumaan blogiini, jossa luon katsauksen koko maapalloa huojuttavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan: maapallon lämpötilan nousemiseen ja siitä aiheutuviin katastrofaalisiin muutoksiin koko maapallollamme. Tämä vääjäämättä paheneva maailmanlaajuinen ongelma on aiheutunut pääasiassa siksi, että kasvava yhteiskuntamme vaatii jatkuvasti enemmän energiaa, jolloin eri maiden ja kulttuurien päättäjät ovat taloutensa takaamiseksi käyttäneet luonnonvaroja piittaamatta seurauksista.

Nykyiseen ongelmaan ollaan pikkuhiljaa herätty, vaikka tutkijoiden mukaan se on jo liian myöhäistä, sillä suuri tapahtumaketju on saanut alkunsa jo vuosikymmeniä sitten, eikä sitä voida helposti enää hillitä tai katkaista. Napajäätiköt sulavat, vedenpinta nousee, hirmumyrskyt aiheuttavat tuhoa ja ihmisuhreja, otsonikerros haihtuu ja ohenee jatkuvasti ja koko maapallo on ennennäkemättömän muutoksen edessä. Asuinympäristömme oireilee ihmiskunnan pahoinpidellessä sitä yhä enenevässä määrin kaataessaan sademetsiä ja pumpatessa maaöljyä miettimättä pysyviä seurauksia.

Siksi luonnon biologian opiskelijana haluan tuoda esille erilaisia mahdollisuuksia tuottaa energiaa mahdollisimman puhtailla tavoilla niin, että se, mitä vielä on tehtävissä, voisi olla mahdollista saavuttaa. Voidaksemme saada aikaan muutoksen, päättäjien lisäksi jokaisen tulisi kiinnittää huomiota omiin tottumuksiinsa luonnon rasittamista ja saastuttamista koskien, jolloin maapallostamme voitaisiin vielä saada aikaan asuttava ympäristö tuleville sukupolville.

Maailmanlaajuiset luontoa suojelevat yhteisöt tekevät hyvää työtä, mutta toisaalla suuri osa valtioista tuottaa korjaamatonta vahinkoa luonnolle, jolloin maapallon hyvinvoinnin lähtölaskenta on jo saanut alkunsa. Valtiot ovat pitäneet yhteyskokouksia, jossa on päätetty yhteisesti luonnon mukaisesti toimimisesta ja toimintatapojen parantamisesta lähivuosien aikana, mutta vielä ei olla päästy lähellekään niitä tavoitteita, joita vaadittaisiin ilmastonmuutoksen lopettamiseksi.

Omilla valinnoillani pyrin muuttamaan oman elinympäristöni paremmaksi ja pyrin saamaan aikaiseksi mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen, samalla kun valmistuessani ammattiini aion luoda elämänurani maapallon suojelemiseksi sen suurimmalta uhkalta, ajattelemattomalta ja lyhytnäköiseltä ihmiskunnalta.