Biopolttoaine osana parempaa tulevaisuutta

BF-Part-IIINykyisten jatkuvasti vähenevien öljyvarastojen myötä meidän on ajateltava muita mahdollisia polttoaineita tulevaisuutta varten. Maaöljyn pumppaaminen maankaaresta on sekä maapallon tasapainoa horjuttava vakava luonnonsuojelurikos, myös kallista ja saastuttavaa. Maaperän öljyvarastojen huolimaton pumppaaminen ja käyttäminen teollisuudessa tulee loppumaan tulevien vuosikymmenten aikana, sillä öljyvarastot eivät tule riittämään loputtomiin. Sen lisäksi se aiheuttaa maiden välille erinäisiä konflikteja, jotka saattavat vaikuttaa jopa koko maailman rauhaan ja talouteen. Siksi tässä kirjoituksessa halusin tuoda esiin muutaman ajatuksen siitä, mitä vaihtoehtoja meillä on ja luoda katsauksen biopolttoaineeseen, jonka avulla voidaan hyötykäyttää jätteet, joiden hävittäminen omalta osaltaan on ongelma. Siten yhteiskunta saisi moninkertaisen hyödyn, sillä jätteille saadaan hyötykäyttöä ja maaöljyn käyttöä voidaan vähentää.

Edellytyksenä asenteiden muutos

Paljon tulisi tosiaan saada aikaan sekä ihmisten asioissa että maailmanpolitiikassa, jotta maaöljyn käyttäminen saataisiin lopetettua ja korvattua erilaisilla paremmilla polttoaineilla, mutta asia on jo tiedostettu, joka mielestäni on alku. Ihmisyhteiskunnassa yleisesti aina ajatellaan harmillisen lyhytnäköisesti vain nykyhetkeä ja tämänhetkistä rikastumista, eikä niinkään kiinnitetä huomiota siihen, millaisia seurauksia tämänhetkisen menestyksen johdosta tulevaisuudella voi olla. Jokainen muutos parempaan on hidas, mutta luulen että tietoisuus asiassa auttaa meitä kehittämään parempaa yhteiskuntaa, vaikkakin se tapahtuisi pikkuhiljaa.

Energiaa jätteistä

Ihmiskunnan tulisi ottaa vastuuta luonnonvarojen ylikuluttamisesta ja ottaa viipymättä käyttöön puhtaat energiaratkaisut ja polttoaineet sen lisäksi, että yleistä bensiinin ja dieselkäyttöisten laitteiden ja autojen kulutusta tulisi muuttaa. Energiajätettä kertyy maailmalla miljoonia tonneja kuukausittain, jolloin sen hävittämisestä on tullut vaikeaa ja tällä hetkellä myös se on yksi luonnon puhtautta uhkaava tekijä. Nykytutkimusten mukaan on havaittu, että suuri osa energiajätteestä voidaan käsitellä ja muuntaa niin, että siitä voidaan saada polttoainetta.

Talouspolitiikkaan vaikuttava energiankulutus

Jos kyseessä ei olisi maailmanlaajuinen talouspolitiikka ja erinäisten maiden talouden riippuvuus maaöljystä, se olisi kohtuullisen helppo korjata toisenlaisilla puhtaammilla ja luontoa suojelevilla energiamuodoilla, joten paljon tarvitaan päättäjien asenteiden muuttamiseksi. Samalla kuitenkin, kun yhteiskunta investoi maaöljyn pumppaamiseen, se voisi korvata työpaikat uusien menetelmien kehitystutkimuksia varten ja luoda aikaan hyvin monipuolisia laaja-alaisia työpaikkoja. Työpaikkoja voisi olla tutkimuksen, tuotekehityksen puolella samalla tavalla kuin bioöljyn valmistamisprosesseissa ja sen jälleenmyymisessä eteenpäin.

ADD YOUR COMMENT