Vedestä puhdasta voimaa

Power_Opening_TitleNiin moninaisia kun erilaisia puhtaita energianvalmistusmenetelmiä onkin, niistä edullisimmat ja yksinkertaisimmat löytyy luonnon peruselementeistä kuten tuulesta, auringosta ja vedestä. Vesivoimalan puhtaus ja helppous on kohtuullisen tuntematon käsite, vaikka sen avulla on saatu jo vuosisatojen ajan hyvin laajasti energiaa ihmiskunnan käyttöön, joten haluan tuoda esille kirjoituksessani tämän mahtavan elementin edut energiankäyttöä koskien.

Ihmisten arjessa tarvitaan yhä enemmän energiaa ja sähköä ja sitä voidaan saada aikaa vesivoimalla, joka on erittäin puhdas ja uusiutuva vaihtoehto tuottaa energiaa. Myöskään vedellä tuotetun voiman ja energian tuotannosta ei aiheudu luontoa rasittavia päästöjä ja saastumista, joka tekee siitä ihanteellisen luonnonvaran ja energiamahdollisuuden. Toisin kuin aurinko- ja tuulienergia, jotka ovat jossakin määrin riippuvaisia säästä ja vuodenajasta, vesivoima on päinvastaisesti hyvin vakaa energian tuottamismuoto, jota voidaan säädellä helposti ja kätevästi.

Veden luonnollinen kiertokulku tuottaa energiaa

Mahdollisuus vesivoiman käyttämiseen syntyy sen luonnollisesta kiertokulusta, kun vesi haihtuu vesistöistä, nousee korkeampiin ilmakerroksiin ja sataa takaisin maahan vetenä tai lumena. Sateet voidaan kerätä talteen niin, etteivät ne aiheuta pysyvää vahinkoa esimerkiksi tulviessa tai yhä yleistyneissä myrskyissä. Nykymaailmaan kuuluva ilmaston vääjäämätön lämpeneminen aiheuttaa suurempia sademääriä, joita täytyy kontrolloida paremmin, jotta ne eivät aiheuta tuhoa, jolloin veden voimaa voidaan saada samalla käytettyä hyödyllisemmin. Erilaisten vesivoimalaitosten ja patojen rakentamisen avulla voidaan säädellä tarkasti veden pinta-alan nousua ja veden määrää niin, että mahdolliset voidaan saada minimoitua.

Maapallon lämpeneminen vaikuttaa vesivoiman tuotantoon

Kun erillisiin altaisiin voidaan kerätä tulvavedet myrskyjen aikaan keväisin ja syksyisin, energiaa voidaan saada säästöön varastoimalla vesi käyttöön aikaa varten, jolloin eniten energiaa tarvitaan. Suuri lämmönkulutus Suomessa nostaa energiatarvetta talven aikana, joten vesivarastot voidaan kätevästi hyödyntää juuri tähän aikaan vuodesta, vaikka silloin ei sataisi ollenkaan. Myös veden varastoiminen on hyvä keino saada aikaan energiaa tarpeellisiin aikoihin, sillä muuntajien avulla vesivoima voidaan muuttaa sähköksi juuri tarvittavaan aikaan, kun taas sähköä itseään ei juurikaan voida varastoida etukäteen.

Vesivoima on tosiaan yksi vanhimmista energiamuodoista ja sitä käytetään edelleenkin joka puolella maailmaa. Puhtaus, käyttövarojen ehtymättömyys, luontoa säästävät menetelmät ja edullisuus ovat vesivoiman keinoja pysyä yhtenä parhaimmasta koskaan keksityistä energiamuodoista.

ADD YOUR COMMENT