Valinnoillasi on väliä

shutterstock_156851996Jokaisella meistä ei ole mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista energiaa on käytetty sähkömme tuottamiseen, sillä emme välttämättä edes tiedä, miten se saadaan aikaan ja mistä voisimme saada lisää tietoa asiasta. Siitä huolimatta, että kaikkea mahdollista tietoa tuotteiden ja energian ekologisuudesta ei ole mahdollista saada, mielestäni asiaa ei kuitenkaan saisi unohtaa, eikä kenenkään tulisi tuudittautua ajattelemaan, ettei ekologisuuden edistäminen koske minua, enkä asiaan mitenkään voi vaikuttaa. Vaihtoehtoja on monia, ja hinnan lisäksi valintojemme tulisi perustua myös siihen, miten luonnonmukaista ja ekologista ostamamme ja käyttämämme tuotteet ovat.

Ekologista sähköä etsimässä

Yksittäistalouksien on lähes poikkeuksetta tehtävä itselleen jonkinlainen sähkösopimus, jonka valitsemiseen kannattaa käyttää hieman aikaa. Erilaiset sähköntuottamiseen perehtyneet yrittäjät saavat aikaan sähköä hyvin monenlaisella tavalla, mutta mahdollisen ekologisemman sähkön voi tunnistaa ekologisen maininnan saaneesta yrityksestä. Silloin sähköyhtiö valmistaa energiansa luontoa suojellen aurinko-, tuuli-, tai vesivoimalan tai biojätteiden avulla, jolloin voimme sähköä tilatessamme varmistua, ettei valitsemamme menetelmä saastuta ja rasita luontoa.

Biovoimalaitoksen perusperiaatteena on, että energian valmistamiseen käytetään aineita, jotka eivät hyödytä enää yhteiskuntaa muulla tavalla, vaan voidaan hyödyntää sen sijaan, että ne vietäisiin kaatopaikalle. Moni biovoimala toimii Suomessa pääasiassa puuperäisten polttoaineiden avulla, kuten sahanpurun, puuhakkeen tai puunkuoren, joilla muutoin ei ole merkittävää taloudellista hyötyä. Biovoimala muuttaa nämä jäteaineet esimerkiksi kaukosähköksi yksittäisille asukkaille ja kaupungin laitoksia varten.

Kannattaa harkita ekologista polttoainetta

Myös käyttämiimme kulkuvälineisiin ja siihen, millä polttoaineella ne kulkevat, kannattaa kiinnittää hieman huomiota, sillä maailmanlaajuisten saastepäästöjen osuus vähentää hapen määrää maailmanlaajuisesti ja sillä voi olla vuosikymmenten jälkeen hyvin dramaattiset seuraukset, jotka näkyvät jo nyt. Vaihtoehtoja on monia, esimerkiksi biokaasulla toimiva auto on mahdollista ottaa käyttöön. Sellainen auto aiheuttaa hyvin paljon vähemmän ympäristön saastumista.

Sinä valitset saavatko jälkipolvesi elää

Ekologinen energiatuotanto ja polttoaineiden valitseminen ei yleisty, elleivät yksittäiset ihmiset tee merkittäviä muutoksia elämässään ja valinnoissaan. Jokainen on vastuussa tekemistään valinnoista. Itseltäsi tänä päivänä valintoja tehdessäsi kannattaa kysyä itseltäsi, haluatko sinä olla syyllinen siihen, että lapsenlapsesi kävelevät maapallolla happikoneiden kanssa maanalaisissa rakennuksissa, johon auringonvaloa ei voida päästää? Onhan toki mahdollista, että lapsenlapsesi eivät pääse näkemään edes tätä, jos silloinen tuleva maailma ei ole enää asuinkelvollinen ihmisten keksinnöistä huolimattakaan.

ADD YOUR COMMENT