Yhteiskuntamme muutos internetin välityksellä

ActivismMaailmaa muuttuu ympärillämme monella tapaa. Ihmisyys on saanut aivan uudenlaisen muodon elää; nimittäin entisiin elämänmalleihin eroten koko ihmiskunta on nyt paljon entistä globaalimpi ja tiedotusvälineiden avulla meillä on mahdollisuus nähdä ja tietää, mitä koko maailmassa tapahtuu ja voimme olla tietoisia siitä, miten luonto turmeltuu. Saamme tiedon eteemme hyvin helposti: televisio ja internet ovat täynnä erilaisia dokumentteja siitä, mitä kaikkea luonnon hyväksi on voitu tehdä ja miten sitä on viime vuosikymmenten aikana tuhottu.

Erilaiset tiedotteet sademetsien hakkaamisesta, merien saastumisesta, maailmanlaajuisesta työttömyydestä, globaalista maapallon lämpötilan noususta ja sen vaikutuksesta maailman ekosysteemiin ja eläimiin valaisevat hyvin sitä, minkälaisen tulevaisuuden voimme mahdollisesti saada. Sille, joka aiheesta kiinnostuu, löytyy lähes kaikki mahdollinen informaatio ja vaihtoehdot, miten itse toimia. Nykyään kuitenkin, vaikka internet on yksi tiedonkulun valtaväylistä, suurin osa käyttää aikaansa internetissä enemmänkin sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen, kuin tiedon hankkimiseen. Joillekin internet on jokapäiväistä ajanvietettä, kun taas toisille se voi olla työpaikka ja mahdollisuus ansaita rahaa.

Internetin monipuolinen maailma on muuttanut ihmisten käyttäytymistä

Aiemmin ihmiset olivat hieman aktiivisempia lähiympäristönsä kanssa ja saivat aikaan paljon. Vanhemmat sukupolvet tunnetaan ahkeruutensa ja toimeliaisuutensa vuoksi, eikä vapaa-ajalle tai viihteelle juuri annettu jalansijaa. Nykyaikana suuri osa ihmisistä käyttää merkittävän ajan sekä työajallaan että vapaana aikana internetissä kanssakäymiseen, joka on jo muuttanut ihmissuhteita merkittävästi. Sosiaaliset kontaktit hoidetaan verkossa, eikä oikeita ihmiskontakteja juuri enää hoideta kasvotusten samassa määrin kuin ennen. Toki se on mahdollistanut, että ystäväpiiri voi nykyään olla hyvin laaja ja laajalla alueella, eri kaupungeissa tai jopa eri maissa. Erilaiset sosiaaliset mediat ovat päihittäneet kanssakäymisen keskustelun tai vaikkapa puhelimella soittamisen.

Nykyajan muuttuvassa sosiaalisessa käyttäytymisessä yhä yleisemmäksi on tullut myös internetin välityksellä pelaaminen muiden ihmisten kanssa. Pelaamisesta on tullut yleistä ajanvietettä, jolloin pelaajat ovat yhteydessä samalla kun kilpailevat toisiaan vastaan tai ryhmissä. Monista vaihtoehdoista nettikasino, rulettipeli ja monet muut erilaiset rahapalkintoja mahdollistavat internetpelit ovat tulleet yhä yleisemmiksi, sillä ajanvietteen lisäksi niissä on mahdollisuus voittaa rahaa. Nykymaailmaan kuuluu oleellisesti internet ja sen tuomat mahdollisuudet tiedonantoa, sosiaalisia kontakteja ja pelaamista varten.

ADD YOUR COMMENT